Teleassistència

El servei de teleassistència és un complement a l’atenció a domicili, ideal per persones que viuen soles o passen moltes hores del dia o la nit sense atenció.

Què és la teleassistència?

És un complement a l’atenció a domicili, ideal per persones que viuen soles o passen moltes hores del dia o la nit soles. La teleassistència és un servei preventiu, immediat i permanent, que actua davant qualsevol situació d’emergència o necessitat, mobilitzant els recursos necessaris per resoldre-ho.

Atenció 24 hores al dia, 365 dies l’any

A través d’una petita polsera o penjoll i un sistema de mans lliures, permet a l’usuari contactar amb els professionals de la nostra central.

Tracte personalitzat

Les nostres operadores coneixen detalladament la situació de cada usuari: persones de contacte, medicació que prèn, dates importants,… el que permet un tracte personal i proper.

Còmode i fàcil d’utilitzar

L’aparell de teleassistència funciona a través de la connexió telefònica convencional, i permet la comunicació des de qualsevol lloc del domicili gràcies al sistema de mans lliures. No és necessària cap instal·lació complicada.